• slide-01

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI

RAZEM ZADBAJMY O ZDROWIE I ŻYCIE NAS I NASZYCH BLISKICH

Podstawowym celem Programu Ograniczenia Niskiej Emisji jest systemowe ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery, poprzez kompleksową likwidację istniejących, nieefektywnych źródeł ciepła.

Niska emisja – emisja komunikacyjna, emisja pyłów i szkodliwych gazów pochodząca z lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób, najczęściej węglem tanim, a więc o złej charakterystyce i niskich parametrach grzewczych. W miejscowościach o słabej wentylacji niska emisja jest główną przyczyną powstawania smogu, który zwiększa zachorowalność oraz śmiertelność związaną z chorobami układu krążenia i oddychania.

Dzięki PONE mieszkańcy korzystają z dotacji przy wymianie starych kotłów i pieców na nowoczesne urządzenia oraz przy montażu kolektorów słonecznych lub paneli fotowoltaicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii.

ZOBACZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PROGRAMU W TWOJEJ MIEJSCOWOŚCI